Zet perfectie op de juiste plaats

  • door

Als we de definitie van het woord perfectie opzoeken komen we uit op volmaaktheid, voortreffelijkheid. In staat van perfectie, zonder fouten of gebreken. Klinische waardes die we helaas te vaak geven aan mensen en menselijke constructies, waarden en gedachten die niet klinisch zijn, niet per definitie meetbaar zijn of zijn te bevatten in formules en of waardes. En als dat al zo zou zijn zijn die waardes en definities slechts percepties en menigen, geen feiten.

Toch is er zeker wel plaats voor perfectie. Mits op de juiste plaats toegepast. Je hoort me dit vaak zeggen: maak het dienend en niet begrenzend. Maak perfectie dienend en dat kan. Maar allereerst moeten we eerst kunnen inzien wanneer het niét dienend is en wanneer wel.

Zit je haar goed?

Wat ik veel zie in mijn omgeving is dat mensen perfectie toepassen op dingen waar het toepassen van perfectie niet effectief is. Op de kleine dingen. Hoe je fietsbel hangt. Of je haar goed zit. Hoe een gordijn valt. Kleine details op micro niveau. Kijk: of je haar goed zit. Das best een ding. Soms. Voor bepaalde mensen. Stel jou haar zit raar en je hebt een solicitatiegesprek. Bij mij. Dat gesprek is een top gesprek. Je stelt de juiste vragen, inspireert me en ik ben heel enthousiast. Over jou. Oh ja. Je raar zit raar. Trust me: I do not give a flying fuck. Na jou komt solicitant 2 en na 2 minuten weet ik al: okeej… dit is niet wat ik zoek, past niet bij mij. Zat zijn haar goed? Perfect. Trust me: I do not give a flying fuck. En ja: jou bel ik terug voor die baan. Want ik vond je te gek. Dat haar is een detail op micro niveau. Wie je bent, je persoonlijke ontwikkeling die ervoor zorgt dat je de goede vragen stelt, mijn inspireertj zijn eigenschappen die op macro niveau jou als mens in je kern maken wie je bent. Dáár perfectie op toepassen: leren, ervaren, doen, falen, huilen, juichen, ontdekken…. zorgen dat je daarin naar perfectie streeft. Dát levert je op wat je wil. Perfectie op macro niveau.

Core to extremity

Om dat wat visueler uit te leggen wil ik je graag meenemen naar mijn sport CrossFit. Daar hebben we een principe genaamd “core to extremity”. Dat houdt eigenlijk in dat je werkt vanuit de core (kern) en daarna als een soort golf de energie doorstuurt, doorzwiept naar het verste punt (extremity).

Praktisch voorbeeld: een honkbalspeler werpt een honkbal. Voor een leek zit de power in de arm. Niets is minder waar. De power komt vanuit de heupen en de core, daar wordt die gegenereerd. Vanuit die core wordt via een zwiepende beweging die afzet via de benen tegen de grond, power doorgezwiept/gestuurd naar de hand en het tipje van de vinger. Die dan als laatste puntje de honkbal raakt voordat die de hand verlaat en maximale power doorgeeft aan die bal. Soms met effect maar in ieder geval met snelheid en richting.

De perfectie zit hem niet in het puntje van die vinger die als allerlaatste de bal verlaat maar in de hele beweging en die start met de core. Dus het ligt niet aan welke type handschoen je draagt maar of je timing vanuit de core en de conditionering van je heupen, buikspieren en billen goed, “perfect” zijn. Daar perfectie op toepassen levert het rendement op die de honkbal laat doen wat jij wil. En als we verder gaan uitzoomen: perfectie toepassen op de training, voeding en mindset die jou een goede honkballer maken. En nog verder uitzoomen in extreme macro stand: perfectie toepassen en nastreven op het feit dat je van waarde wil zijn voor je club en de fans wil vermaken.

Macro vs micro

Vertalen we dit naar ons leven: probeer minder perfect te zijn in de kleine details van de zaken die (te) ver van je kernwaardes of missie liggen. Maar ben perfect of streef perfectie na in het in stand houden en verfijnen van je kernwaardes, je missie, je reden van bestaan. Dat vloeit dan uit naar je allerverste uiteindes van je bedrijf/sport/relatie. Denk aan die honkballer. Als die zich focust op van waarde te zijn voor zijn club, traint hij met verve, helpt hij zijn teammates, let hij op zijn voeding en pakt hij voldoende rust… dan komen de kleine dingen zoals hoe de honkbal zijn hand verlaat ook goed. Pas perfectie toe op macro niveau in plaats van micro niveau.

Dat is mijn inzicht. Ok houdoe!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *